top of page

VIRUSI VYA UKIMWI NA  UNYONYESHAJI

Maambukizi ya virusi vya Ukimwi (HIV) ni hali sugu, kama ugonjwa wa sukari au shinikizo la damu. Ni muhimu sana kwamba watu wote wanaoishi na virusi vya ukimwi kuchukua dawa zao za kurefusha maisha (ARVs) kila siku.


VIRUSI VYA UKIMWI NA UJAUZITO

Ni muhimu:

 • Kutumia ARVs zako kwa usahihi.

 • Mwambie mtoa huduma wako wa afya ikiwa unashindwa kuzitumia.

 • Hudhuria ziara ZAKO zote za kliniki ya ujauzito.

 • a vipimo vyako vya damu mara kwa mara ili uangalie kama ARVs yako inaweka mzigo wako wa virusi husionekane (<50c/ml).Fany

Hii inamlinda mtoto wako asipate virusi vya ukimwi. Mtoto wako pia atapata ARVs baada ya kuzaliwa ili kuzuia HIV. [1]
Zaidi ya 99% ya watoto waliozaliwa na mama walio na virusi vya ukimwi hawapati izo virusi. [1]

 

MARA MTOTO ANAPOFIKA

Weka mtoto wako moja kwa moja na uhusiano wa ngozi-kwa-ngozi kwa muda mrefu iwezekanavyo. Uhusiano wa ngozi-kwa-ngozi husaidia unyonyeshaji na umzuia mtoto asipoteze uzito mwingi na kupata manjano.

 

KUNYONYESHA UKIWA NA VIRUSI VYA UKIMWI

 • Kunyonyesha maziwa ya mama pekee kunalinda watoto kutoka kwa maambukizi ya virusi vya ukimwi na humpa mtoto wako nafasi nzuri ya kupata afya njema. [2]

 • Kunyonyesha maziwa ya mama kwa miezi 6 ya kwanza inamaanisha kuwa mtoto hapati kitu kingine chochote cha kula au kunywa zaidi ya maziwa ya mama. Chochote kingine - maji, chai, maziwa ya mchanganyiko, chakula - huongeza hatari ya kupata virusi vya ukimwi na magonjwa mengine.

 • Walakini, lishe ya mchanganyiko na maziwa ya mchanganyiko sio sababu ya kuacha kunyonyesha ikiwa unatumia ARV zako kila siku na una kiwango cha virusi kisichoonekana. [1] [2]

 • Kunyonyesha kunapendekezwa kwa miaka 2 na zaidi.

 • Hata ikiwa unanyonyesha kwa muda mfupi, hii ni bora kuliko kutonyonyesha kabisa. [2]
   

NANIKITENGWA NA MTOTO?

Ikianza kuugua au uhitaji kwenda hospitalini, uliza kubaki na mtoto wako. Au, kamua maziwa yako wakati umetenganishwa ili kuendelea na usambazaji wako na kuepuka uvimbe. Mwambie mtoa huduma wako wa afya kuwa unanyonyesha.


NAKAMA PIA MTOTO AKO NA VIRUSI VYA UKIMWI?

Chini ya 1% ya watoto waliozaliwa na mama walio na virusi vya ukimwi hupata virusi ivyo. Ikiwa mtoto wako atapatikana hana virusi ivyo, HAKUNA sababu ya kutonyonyesha. Kunyonyesha kwa miaka 2 na zaidi ni bora kwa afya ya mtoto aliyeambukizwa virusi vya ukimwi, lishe na kuishi. [2] Ni muhimu wewe na mtoto wako uchukue ARVs zako kila siku.


KUACHA KUNYONYESHA UKIWA NA VIRUSI VYA UKIMWI

Ukiamua kuacha kunyonyesha, achisha kunyonya polepole kwa wiki kadhaa. Kuacha kunyonyesha kwa ghafla kunaweza kuongeza hatari ya mtoto wako kuambukizwa. [1]


JE! IKIWA NITACHAGUA KUTONYONYESHA?

Ikiwa una virusi vya ukimwi na uchague kutonyonyesha, hakikisha unaelewa na kupata habari juu ya:

 • Hatari za kutonyonyesha.

 • Kuandaa na kuhifadhi maziwa ya mchanganyiko ili kupunguza hatari.

 • Kiasi na mzunguko wa milisho.

 • Gharama ya kulisha maziwa ya mchanganyiko.

REFERENCES

[1] PMTCT 2019 Guidelines South Africa - https://sahivsoc.org/Files/PMTCT%20Guideline%20November%20signed%20PRINT%20v7.pdf

[2] WC HIV consolidated guidelines October 2020 - https://www.westerncape.gov.za/assets/departments/health/hiv_guidelines_22012020.pdf

[3] Adult Primary care guidelines 2019 South Africa - https://www.knowledgehub.org.za/elibrary/adult-primary-care-apc-guide-20192020-updated

bottom of page