top of page

KUZAA NA KUNYONYESHA

Kunyonyesha ni kawaida, lakini inaweza chukua muda kwako na mtoto kujua.

RIDHIKA.

Uwe na mbele ya mwili wa mtoto ikingusa mbele yako.

Gusa chuchu yako chini ya pua ya mtoto. Hii itasaidia mtoto afungue pana.  Leta mwili wa mtoto ndani karibu inavyowezekana ili kusaidia matiti yako iingie ndani kabisa kwa mdomo wa mtoto.

Kunyonyesha hakufai kuumiza.
 

NYONYESHA MAPEMA NA MARA KWA MARA.

Katika siku chache za kwanza mwili wako utengeneza “maziwa ya kwanza” iliyolikimbiza iitwayo kolestramu.

Kolestramu inalinda mtoto kutoka kwa magonjwa na inakuja kwa kiwango kidogo.

Laza mtoto wako dhidi yako, ngozi-kwa-ngozi. Hii inaweza kusaidia mtoto kunyonya vizuri.

Mhimize mtoto anyonye mara 10 au zaidi kwa masaa 24.

Unaweza kufanya unyonyeshaji usiku uwe rahisi kwa kumuweka mtoto karibu nawe.

Vile mtoto anapovyonyonya zaidi, ndivyo utakavyotengeneza maziwa zaidi.

Kawaida mtoto humaliza titi la kwanza na kuacha kunyonya wakati amepata ya kutosha.

Mpatie titi la pili. Atakunywa kutoka kwenye titi la pili ikiwa anahitaji zaidi.

 

JE! MTOTO ANA NJAA?

Ikiwa mtoto anaanza kusonga zaidi, anajikunyata na kunyonya ngumi zake, mpe matiti.

Nyonyesha mtoto wako kabla ya kuanza kulia - kulia kunamaanisha mtoto ana tamaa.

Mtoto anaweza kuhitaji kunyonya zaidi kwa nyakati tofauti za mchana, haswa jioni. Hii ni kwa sababu kunyonya sio chakula tu. Inamkinga mtoto wako na magonjwa na kumfanya ahisi salama.

Siku zingine utapata kuwa mtoto anahitaji kunywa zaidi. Hii ni kawaida - kila siku haitakuwa inafanana kabisa. Watu wazima pia hunywa na kula tofauti kila wakati.
 

JE! MTOTO ANAPATA MAZIWA YA KUTOSHA?

Unapaswa kuona na kusikia mtoto wako akimeza wakati anaponyonya.

Baada ya wiki ya kwanza, mtoto anapaswa kuwa na angalau nepi 3 chafu za manjano na nepi 6 baridi kila siku.

Mtoto anapaswa kurudi kwenye uzito wa kuzaliwa kwa siku 7 hadi 14 baada ya kuzaliwa.

Watoto ambao hawapati maziwa ya kutosha, wanaeza kuwa hawana nguvu mingi, haswa ikiwa wamefungwa sana na mablanketi. Ikiwa una wasiwasi, funua mtoto wako na umshikilie ngozi kwa ngozi. Hii itamtia moyo anywe bora na aongeze uzito.

Ikiwa mtoto hayanyonyi vizuri, unaweza kukamua maziwa yako kwa mkono na kumlisha mtoto huyu ukitumia kijiko au kikombe cha plastiki.
 

JE! MTOTO ANAHITAJI MAJI AU CHAKULA KINGINE?

Mtoto wako hahitaji maji au chakula kingine mpaka karibu miezi 6. Kumpa maji mtoto mchanga kunaweza kumfanya mtoto wako anywe maziwa kidogo ya matiti. Mtoto anapokunywa maziwa kidogo, mwili wako huanza kutengeneza maziwa kidogo.

bottom of page