top of page

KU KAMA MAFI HI MAVOKO

Ku kama mafi hi mavoko i vutshila lebyi manana un’wana ni un’wana loyi a an’wisaka a nga byi dyondzaka. Vamanana votala va hava pompo ya mavele. Va kama mafi hi mavoko va endlela vana vavona. Mavele yawena ma tolovele ku kufumela loko u khumbana nhlonge ni n’wana wawena, hikokwalaho swi nge twali swi nga tolovelekangi loko ma khumba nhlonge yawena naswona swi nga pfuna ku humesa mafi eka mavele yawena. Tirhisa mavoko yawena ntsena!

SWIVANGELO SWO KAMA MAFI HI MAVOKO

Mafi i swakudya swa kahle swinene swa n’wana wawena. Swi nga ha laveka leswaku u kama mafi hi mavoko:

 • loko n’wana a velekiwe nkarhi wu nga si fika naswona a nga se swi kota ku an’wa.

 • loko n’wana a vabya swinene lerova a nga swi koti ku an’wa kahle.

 • loko mavele yawena ma tale swinene mafi endzhaku ko veleka naswona u lava ku hunguta ntshikelelelo eka wona.

 • loko u lava leswaku n’wana wawena a va ni mafi yotala.

 • loko u ri ekule ni n’wana wawena naswona u lava ku n’wi siyela mafi.

Hakanyingi vamanana va kama mafi yotala hi mavoko ku tlula loko va tirhisa pompo.

NDLELA YO KAMA MAFI HI MAVOKO

Hi leyi ndlela yo olova yo kama mafi:

 • Xosungula, i swinene ku kama mafi ya mpimo wokarhi. Veka xikotlola endzhumbhini wawena u kangatela mafi, endzhaku ka sweswo tirhisa xindhichana, ivi u tirhisa khapu loko u kuma leswaku swa ku olovela. Vamanana van’wana va ni vuswikoti lerova va veka khapu ehansi ka vele rin’wana ni rin’wana, ivi va kamela mafi hi nkarhi wun’we. Veka thawula ekusuhi leswaku u sula mafi lama nga ta haxana.

 • Hi mavoko lama baseke, sungula hi ku tshukatshukisa no bambatela mavele ni ku koka kahle nhlungu.

 • Veka rikhudzu ni sasakambana kwalomu ka sentimitara yin’we endzhaku ka nhlungu. Leswi u nga swi endla eka areola kumbe ee (ku nga hlonge ya ntima leyi rhendzeleke nhlungu). Endla leswaku tintiho tawena ti endla xivumbeko xa C naswona u nga kami mavele (nhlonge exikarhi ka rikhudzu ni sasakambana yi nga sivi vele; ku fanele ku va ni xivandla lexi pfulekeke).

 • Tlhentlhisela vele exifuveni.

 • Soholota tintiho tawena onge hiloko u endliwa migandliso ya tintiho.

 • Phindha leswi hi ku landzelelana.

 • U ta swi xiya leswaku u veke tintiho tawena endhawini leyi faneleke loko u sungula ku vona mathonsi ya mafi, mafi ya haxana ivi ma huma kahle.

 • Rhendzeleka ni vele leswaku u swi endla eka migero hikwayo ku nga ri etlhelo rin’we ntsena.

 • U nga pfuli tintiho, u nga kami, u nga endli leswaku tintiho ta wena ti rhelela naswona u nga koki tinhlungu hikuva loko wo endla tano u twa ku vava ivi u vaviseka.

bottom of page