top of page

IZINSELELE NAMACEBISO OKUNCELISA IBELE

Ncelisa ingane yakho ibele ngokushesha nje ngemva kokuzalwa kwayo. Ingane idinga ukuncela ibele izikhathi ezingu-10 noma ngaphezulu emahoreni angu-24. Lapho ingane yakho incela kaningi ibele, uyokwenza ubisi oluningi.

 

UKUZIBAMBELA IBELE

 • Hlala uncike ngokunethezekile.

 • Ingaphambili lomzimba wengane malixhumane nengaphambili lomzimba wakho. 

 • Ingono yakho mayithinte impumulo yengane – lokhu kuzokwenza ingane ikhamise kakhulu ukuze ibele ingene ngokwanele emlonyeni.

 • Sondeza ingane yakho eduze ngangokunokwenzeka kuwe lapho isikulungele ukuzibambela ibele.

 

I-COLOSTRUM WUBISI OLUKHETHEKILE OLUKHIQIZA EZINSUKWINI ZOKUQALA OLUVIKELA INGANE YAKHO EKUGULENI.

 • Ingane idinga nje oluncane lwalo ngesikhathi.
   

INGANE IDINGA UKUNCELISWA NASEBUSUKU

Ubisi lwebele lugayeka kalula nangokushesha. Yingakho izingane zivuka ebusuku ukuze zincele.

 • Ukuncelisa ebusuku kuyasiza ekukhiqizeni ubisi olwengeziwe.

 • Ungayincelisa ebusuku kalula ngokugcina ingane yakho isondelene nawe.
   

UKUVUVUKALA

 • Cindezela ngokubandayo noma amaqabunga ekhabishi phakathi nokuncelisa ukuze ubohlise ukuvuvukala.

 • Cindezela ngendwangu efudumele ngaphambi kokuncelisa.

 • Putshuza amabele ngesandla ukuze ukhame ibisi.

 • Ncelisa kaningi!

 

UBISI LUNGAMANZI KAKHULU?

Lutho! Ubisi lwakho luyashintsha ngesikhathi sokuncelisa. Putshuza amaconsi ambalwa ngaphambi nangemva kokuncelisa ukuze ubone umehluko. Ubisi ekuqaleni kokuncelisa lunamanzi ukwanelisa ukoma kwengane. Bese ubisi lwaphakathi nokuncelisa lunokhilimu wokusuthisa ingane.

 

IZINGONO EZIBUHLUNGU

Ukuncelisa ingane ibele akufanele kulimaze – cela usizo uma ukuncelisa ibele kunzima noma kubuhlungu. Ukuncelisla endaweni enethezekile futhi uyifake ngokuphelele ingono emlonyeni wengane kungasiza ekuvimbeleni izingono ezibuhlungu. Ncelisa ngasohlangothini olungasibuhlungu kuqala.

 

UMGUDU OVALEKILE NE-MASTITIS (IMFIVA YOBISI)

Uma umgudu uvaleka, kungavela umvimbi othambile ebeleni.

 • Bheka indlela ingane yakho elele ngayo ebeleni.

 • Ncelisa kaningi

 • Thoba ngendwangu efudumele

Uma ingxenye yebele iqina, ibomvu, ibuhlungu futhi ivuvukele, ungahle ube ne-mastitis (imviva yobisi). Ungase uzwe imfiva encane noma ubuhlungu bomzimba nokugodola, njengalapho uphethwe umkhuhlane. Ncelisa kaningi futhi uphumule. Uma ungaqali ukuzizwa ngcono kungakapheli amahora angu-48, ungadinga i-antibiotic. Umtholampilo noma udokotela wakho uzokunikeza i-antibiotic ephephile ngesikhathi sokuncelisa.
 

I-THRUSH

I-Thrush yisifo sokukhunta. Ungase ube nezingono ezilumayo, ezivulekile noma ezibomvu. Ingane yakho ingahle ibe nolwembu olumhlophe ngaphakathi kwezinsini, izihlathi, izindebe nolimi. Ukwelashwa komama nengane kungadingeka. Umtholampilo wakho unganikeza wena nengane yakho umuthi wokubulala izinhlungu. Kuphephile ukuqhubeka nokuncelisa. Geza futhi uhlanzekise zonke izingono-mbumbulu namademu uma uzisebenzisa.

bottom of page