top of page

HO TSWALA LE HO NYANTSHA

Ho nyantsha ke ntho e tlwaelehileng, empa ho ka nna ha nka nako hore wena le lesea le ithute.

 

DULA O LOKOLOHILE.

Etsa hore bokapele ba mmele wa lesea bo thetse bokapele ba mmele wa hao. 

Thetsa lesea ka tlhoko tlasa nko. Sena se tla thusa lesea hore le ahlame. Atametsa mmele wa lesea haufi kamoo ho ka kgonehang e le hore letswele la hao le ka kena hare haholo molomong wa lesea.

Ho nyantsha ha ho a lokela ho ba bohloko.

 

NYANTSHA HO TLOHA QALONG LE KGAFETSA.

Matsatsing a pele a qalang mmele wa hao o etsa “lebese la pele” le petepete le bitswang kgatsela (colostrum).

Kgatsela e sireletsa lesea malwetseng mme e tla hanyane ka hanyane. 

Etsa hore le thetsane le lesea letlalo ka letlalo. Sena se tla thusa lesea hore le nyanye hantle.

Kgothaletsa lesea hore le nyanye makgetlo a 10 kapa ho feta  nakong ya dihora tse 24.

O ka etsa hore ho nyantsha bosiu ho be bonolo ka hore o boloke lesea le le haufi le wena .

Ha o nyantsha lesea la hao kgafetsa, o tla ba le lebese le eketsehileng haholwanyane. 

Ka tlwaelo lesea le tla qeta letswele la pele ebe le kgaotsa ho nyanya ha le se le kgotshe .

Le fe letswele la bobedi. Le tla nyanya letsweleng la bobedi haeba le ntse le batla lebese le eketsehileng.

 

NA LESEA LE LAPILE?

Haeba lesea le qala ho sisinyeha haholo, le phethophethoha mme le nyanya feisi, le fe letswele.

Nyantsha lesea la hao pele le qala ho lla – ho lla ho bolela hore lesea le hloka thuso.

Lesea le ka nna la hloka ho nyanya haholo ka dinako tse sa tshwaneng tsa letsatsi, haholoholo mantsiboya. Lebaka ke hobane lebese la letswele ha se dijo feela. Le sireletsa lesea la hao malwetseng le ho le etsa hore le ikutlwe le sireletsehile.

Matsatsing a mang o tla fumana hore lesea le hloka ho nyanya haholo. Sena se tlwaelehile – matsatsi a ke ke a tshwana hantle kaofela. Batho ba baholo le bona ba a ja le ho nwa ka tsela e sa tshwaneng nako yohle.

 

NA LESEA LE FUMANA LEBESE LE LEKANENG?

O lokela ho bona le ho utlwa ha lesea la hao le kwenya ha le ntse le nyanya.

Ka mora beke ya pele, lesea le lokela ho ba le bonyane maleiri a 3 a nang le ditshila tse mmala o mosehla le a 6 a metsi letsatsi le letsatsi.  

Lesea le lokela ho kgutlela boimeng ba lona ba tswalo ka mora matsatsi a 7 ho isa ho a 14 ka mora tswalo.  

Masea a sa fumaneng lebese le lekaneng, a ka nna a se be le matla a mangata, haholo haeba a phuthetswe ka thata ka dikobo. Haeba o kgathatsehile, hlobodisa lesea la hao ebe o thetsana le lona letlalo ka letlalo. Sena se tla le kgothaletsa hore le nyanye hantlle le ho eketsa boima ba mmele.

Ha lesea le sa nyanye hantle, o ka hama lebese la hao ka letsoho ebe o le fepa lesea o sebedisa kgaba kapa kopi ya polasetiki. 

 

NA LESEA LE HLOKA METSI KAPA DIJO TSE DING?

Lesea la hao ha le hloke metsi kapa dijo tse ding ho fihlela le le dikgwedi tse ka bang 6. Ho fa lesea metsi ho ka nna ha etsa hore lesea la hao le nyanye lebese la letswele hanyane. Ha lesea le nyanya lebese le lenyane, mmele wa hao o tla qala ho etsa lebese le lenyane.

bottom of page